INVESTORINFORMATION

Samsø Strandhotel.jpg

Introduktion til Samsø Strandhotel

Vedtægter

Q&A - spørgsmål og svar

Hvordan køber man aktier med sine pensionsmidler?


Reglerne i lovgivningen for køb af unoterede aktier for sine pensionsmidler er, at man skal investere mindst 100.000 kr. Samtidig må unoterede aktier maksimalt udgøre 20% af ens samlede depot. Kontakt din bank eller pensionsselskab for at høre, hvordan købet præcist foregår hos dem; proceduren afhænger af den enkelte bank/pensionsselskab.
Hvornår kommer der en tilladelse?


Der er tre veje til en tilladelse: 1) som kystnært udviklingsområde 2) ved en ændring af planloven 3) ved en ændring af anvendelsen gennem en byggetilladelse. Der forventes fremsendt et forslag til udpegninger som kystnært udviklingsområde i slutningen af februar eller starten af marts 2021. Det skal Boligministeren godkende og fremstille for Folketinget efterfølgende. Fremsendelsen til Folketinget forventes inden sommerferien 2021. Et lovforslag til ændring af planloven er fastlagt til at blive fremsat i slutningen af 2021. Inden da fremlægger Boligministeren et forslag til ændringerne. Her vil det fremgå, om ændringerne vil muliggøre en fremtidig tilladelse. Forslaget forventes at blive fremlagt inden sommerferien 2021. Sagsbehandlingen af en byggesag i Samsø Kommune forventes at være 3-4 måneder. Ombygningen skal inden da skitseres og indsendes. Alle tre veje, der muliggør projektet, forventes derfor at pege på en afgørelse inden sommerferien 2021.
Hvad hvis der ikke kommer en tilladelse?


Hvis ingen af de tre mulige veje til en tilladelse kan opnås, vil selskabet forventeligt blive lukket. Den resterende egenkapital i selskabet vil blive tilbageført til de, der har købt aktier i selskabet i forbindelse med aktieudvidelsen. Det bagvedliggende, stiftende selskab vil ikke modtage tilbagebetaling.
Hvad mister man, hvis selskabet lukkes?


Selskabets aktionærer - men ikke hovedaktionæren/det stiftende selskab - er sikret forrang til selskabets egenkapital, hvis det lukkes før en ombygning af ejendommen til det endelige formål er igangsat. Det er beskrevet nærmere i vedtægternes punkt 3.8. Hvis selskabet lukkes, kan der være anvendt en del af den indbetalte kapital fra aktieudvidelsen. Det vil være udviklingsomkostninger til realiseringen af projektet, og blandt andet også negative renter ved indestående i banken. De afholdte udgifter vil være tabt. Resten udbetales forholdsmæssigt til aktionærerne. Frem til udgangen af 2021 forventes der at være anvendt omtrent 2 mio. af de afsatte ca. 4,6 mio udviklingsomkostninger. Lukkes selskabet derfor med udgangen af 2021, vil der være tabt 2 mio. Fordeles tabet på 2 mio. kr. over 200 aktier, vil hver aktie have tabt 10.000,- i værdi. Det svarer til et tab på 20%, forudsat at disse aktier er erhvervet for hver 50.000,- Det stiftende selskab modtager ikke tilbagebetaling af egenkapital, hvis selskabet lukkes (likvideres).
Hvornår kan man forvente at få udbetalt afkast?


Første år med drift forventes at være 2023. Såfremt der genereres overskud, kan det besluttes på den efterfølgende generalforsamling, hvordan overskuddet skal placeres - om det skal udloddes eller bruges til at konsolidere selskabet. Inden udlodning af eventuelt overskud, skal eksterne långivere dog godkende en udlodning. Det vil typisk være realkreditinstituttet, som vil sikre sikre sig, at fremtidige ydelser kan honoreres.
Hvilket beløb hæfter man for?


Hver aktionær kan ikke tabe mere, end det der er betalt for den pågældende aktie. Der er ikke yderligere hæftelser forbundet med aktiekøbet.
Hvordan sælger man sine aktier?


Der findes ikke et formelt marked at afsætte aktier i selskabet, da selskabet ikke er børsnoteret. På et senere tidspunkt forventes der at blive oprettet et forum på selskabets hjemmeside, hor aktier kan handles internt mellem aktionærer.
Hvad sker der med mine aktier, hvis jeg dør?


Ved dødsfald overgår aktier - ligesom alle andre aktiver - til den afdødes bo og arvinger.
Hvad sker der, hvis der ikke er nogen, der vil bo på stedet, når det er opført?


Det laveste scenarie for overnatninger er sat til 180 nætter om året pr. værelse. Det er under gennemsnittet for belægning på landets hoteller. Indtægten per overnatning er sat minimum 20% lavere end et forventet niveau. Samsø har en stabil, sikker og høj udlejningsprocent på både feriehuse og hoteller - særligt i højsæsonen. Med beliggenheden så tæt på stranden, må belægningsgraden forventes at være højere end landsgennemsnittet. De øvrige kvaliteter i projektet vil tale yderligere for en højere udlejning.
Hvad hvis emissionen ikke rejser penge nok?


Der er allerede nu tegnet et tilstrækkeligt antal aktier til at bringe projektet frem til en tilladelse og efterfølgende mulighed for realkreditfinansiering. Der forventes ikke at blive behov for yderligere kapitalrejsning efter afslutningen af emissionen. Med afklaring af usikkerheden omkring tilladelse og endelig finansiering, vil projektet nærme sig et mere traditionelt ejendomsprojekt. Sådan et har et lavere afkastkrav. Hvis der viser sig behov for yderligere kapitalrejsning på et senere tidspunkt, vil aktiekursen forventeligt være højere (som følge af afkastet), og vil have færre tilhørende aktionærfordele.
Hvorfor rejses der penge nu frem for senere, hvor flere usikkerheder er afklaret?


Projektet står over for at skulle udarbejde yderligere forundersøgelser og at rekvirere rådgivningsbistand. Det er nødvendigt for at holde tilstrækkelig fremdrift til at sikre en åbning primo 2023. Skabes kapitalforhøjelsen på et senere tidspunkt, udskydes en åbning tilsvarende. Usikkerhederne modsvares af forventningen om et muligt højere afkast i fremtiden, plus et antal aktionærfordele. Det er ikke det stiftende selskabs formål at optimere aktiekursen på de udbudte aktier, men derimod at få realiseret projektet og at skabe den estimerende drift. Derfor tilgodeses fremdriften af projektet.
Hvorfor har det stiftende selskab det navn?


'Who Needs The Pacific' er en reference til den hollandsk/amerikanske kunster, der kaldte sig Viktor IV. Det er valgt for at henvise til, at hvis man kigger ud over Sælvigbugten, er der ikke brug for at se ud over noget andet vand. Heller ikke Stillehavet. Navnet henviser også til forpligtelsen om at sikre selskabets og datterselskabers afkast og beskatning til glæde for hjemlandet og lokalområdet. Derfor er både selskabet Samsø Strandhotel A/S og det stiftende selskab hjemmehørende på Samsø. Herved kommer et muligt afkast herfra Samsø mest muligt til gode.

BESTYRELSE

ANNE-CHARLOTTE 

FINDERUP BERG

BESTYRELSESFORMAND

  • Grey LinkedIn Icon

Hotel og restaurantdrift

Ledelse

Projektledelse

Jacob%20Mikkelsen%20Rais_edited.jpg

JACOB

MIKKELSEN RAIS

BESTYRELSESMEDLEM

  • Grey LinkedIn Icon

Hospitality

Hoteletablering og -drift

Bestyrelsesarbejde

LASSE

KRONHOLM

BESTYRELSESMEDLEM

DIREKTØR

  • Grey LinkedIn Icon

Byggeri

Ejendomme

Projektudvikling