20210717MB_SSH_Rooftop_Looparch_edited.jpg

BLIV AKTIONÆR I
SAMSØ STRANDHOTEL

Emissionen løber frem til 31.12.2021
 

3

Print

Udskriv dokumentet "tegningsblanket"

5

Bekræftelse

Herefter modtager du en mail med kontooplysninger og bekræftelse på medejerskab, når beløbet er overført.

2

Læs dokumenter

Læs dokumenterne i boksen "investor dokumenter"

4

Udfyld blanketten

6

Har du flere spørgsmål

Har du flere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os direkte

Q&A

Hvordan køber man aktier med sine pensionsmidler?


Reglerne i lovgivningen for køb af unoterede aktier for sine pensionsmidler er, at man skal investere mindst 100.000 kr. Samtidig må unoterede aktier maksimalt udgøre 20% af ens samlede depot. Kontakt din bank eller pensionsselskab for at høre, hvordan købet præcist foregår hos dem; proceduren afhænger af den enkelte bank/pensionsselskab. Vi har tilknyttet en økonomisk rådgiver, som kan hjælpe med spørgsmål omkring processen. Kontakt os hvis du er interesseret i at få et kald fra ham
Hvornår kommer der en tilladelse?


Der er tre veje til en tilladelse: 1) ved en ændring af anvendelsen gennem en byggetilladelse 2) ved en ændring af planloven 3) som kystnært udviklingsområde. Den eksisterende bygning skal være reelt overflødiggjort, inden der kan ansøges om en ændring af anvendelse. Det bliver den ved at et erhvervsområde i Tranebjerg . Kommunalbestyrelsen forventes at godkende området i Tranebjerg senest i januar 2022. Herefter søges om at bygge cementvarefabrikken om. Sagsbehandlingen af byggesagen i Samsø Kommune forventes at være 3-4 måneder. Ombygningen skal inden da skitseres og indsendes. Det bliver den ved at et erhvervsområde i Tranebjerg først ændres. En ændring af planloven er fastlagt til at blive vedtaget i december 2021. Her vil det fremgå af ændringerne, hvilken vej tilladelse kan komme. Det forudsættes enten at være som et nyt kystnært forsøgsprojekt, eller ved en præcisering af udpegningen af de kystnære udviklingsområder, der har særlige bestemmelser for de små og mellemstore øer. Alle tre veje kan muliggøre projektet.
Hvad hvis der ikke kommer en tilladelse?


Hvis ingen af de tre mulige veje til en tilladelse kan opnås, vil selskabet forventeligt blive lukket. Den resterende egenkapital i selskabet vil blive tilbageført til de, der har købt aktier i selskabet i forbindelse med aktieudvidelsen. Det bagvedliggende, stiftende selskab vil ikke modtage tilbagebetaling.
Hvad mister man, hvis selskabet lukkes?


Selskabets aktionærer - men ikke hovedaktionæren/det stiftende selskab - er sikret forrang til selskabets egenkapital, hvis det lukkes før en ombygning af ejendommen til det endelige formål er igangsat. Det er beskrevet nærmere i vedtægternes punkt 3.8. Hvis selskabet lukkes, kan der være anvendt en del af den indbetalte kapital fra aktieudvidelsen. Det vil være udviklingsomkostninger til realiseringen af projektet, og blandt andet også negative renter ved indestående i banken. De afholdte udgifter vil være tabt. Resten udbetales forholdsmæssigt til aktionærerne. Frem til udgangen af 2021 forventes der at være anvendt omtrent 2 mio. af de afsatte ca. 4,6 mio udviklingsomkostninger. Lukkes selskabet derfor med udgangen af 2021, vil der være tabt 2 mio. Fordeles tabet på 2 mio. kr. over 200 aktier, vil hver aktie have tabt 10.000,- i værdi. Det svarer til et tab på 20%, forudsat at disse aktier er erhvervet for hver 50.000,- Det stiftende selskab modtager ikke tilbagebetaling af egenkapital, hvis selskabet lukkes (likvideres).
Hvornår kan man forvente at få udbetalt afkast?


Første år med drift forventes at være 2024. Såfremt der genereres overskud, kan det besluttes på den efterfølgende generalforsamling, hvordan overskuddet skal placeres - om det skal udloddes eller bruges til at konsolidere selskabet. Inden udlodning af eventuelt overskud, skal eksterne långivere dog godkende en udlodning. Det vil typisk være realkreditinstituttet, som vil sikre sikre sig, at fremtidige ydelser kan honoreres.
Hvilket beløb hæfter man for?


Hver aktionær kan ikke tabe mere, end det der er betalt for den pågældende aktie. Der er ikke yderligere hæftelser forbundet med aktiekøbet.
Hvordan sælger man sine aktier?


Der findes ikke et formelt marked at afsætte aktier i selskabet, da selskabet ikke er børsnoteret. På et senere tidspunkt forventes der at blive oprettet et forum på selskabets hjemmeside, hvor aktier kan handles internt mellem aktionærer.
Hvad sker der med mine aktier, hvis jeg dør?


Ved dødsfald overgår aktier - ligesom alle andre aktiver - til den afdødes bo og arvinger.
Hvad sker der, hvis der ikke er nogen, der vil bo på stedet, når det er opført?


De tre scenarier for belægningsgrader og omsætningstal er gennemregnet af branchekyndige. Der forventes som det laveste scenarie den belægningsgrad, som Samsø har på resten af sine hoteller. Med beliggenheden og en fuldskala spaoplevelse, forventes Samsø Strandhotel at kunne tiltrække gæster året rundt. Derfor indeholder de to andre scenarier en højere belægningsgrad.
Hvorfor rejses der penge nu frem for senere, hvor flere usikkerheder er afklaret?


Projektet står over for at skulle udarbejde yderligere forundersøgelser og at rekvirere rådgivningsbistand. Det er nødvendigt for at holde tilstrækkelig fremdrift til at sikre en åbning primo 2024. Skabes kapitalforhøjelsen på et senere tidspunkt, udskydes en åbning tilsvarende. Herudover er det en forudsætning for næste skridt hen mod tilladelsen, at grunden erhverves med henblik på den første ombygning Det er ikke det stiftende selskabs formål at optimere aktiekursen på de udbudte aktier, men derimod at få realiseret projektet og at skabe den estimerende drift. Derfor tilgodeses fremdriften af projektet.
Hvorfor har det stiftende selskab det navn?


'Who Needs The Pacific' er en reference til den hollandsk/amerikanske kunster, der kaldte sig Viktor IV. Det er valgt for at henvise til, at hvis man kigger ud over Sælvigbugten, er der ikke brug for at se ud over noget andet vand. Heller ikke Stillehavet. Navnet henviser også til forpligtelsen om at sikre selskabets og datterselskabers afkast og beskatning til glæde for hjemlandet og lokalområdet. Derfor er både selskabet Samsø Strandhotel A/S og det stiftende selskab hjemmehørende på Samsø. Herved kommer et muligt afkast herfra Samsø mest muligt til gode.
Hvilke aktionærfordele medfølger ved køb af aktier?


Naturligvis afkastet i sig selv. Vi vil elske, at forkæle vores aktionærer med arrangementer, lokale samarbejder, rabatter, loyalitetsfordele, vinsmagninger, events og "early bird" warnings mv., så I bliver tilbudt alt det beste, først! Da vi blev bevidst om, at der var mange der var forhindret i at investere med deres pensionsmidler, NETOP på grund af aktionærfordelene, har vi måttet sadle om fra første aktieemission til anden emission. Den lille hage beskrives her: "Selskabet må ikke have til formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende til aktionærerne." Derfor har vi besluttet, at forkæle vores aktionærer og give fordelene efter investeringen. På den måde muliggøres det, da det ikke er en del af "køb af aktier". Endvidere er det svært for os på nuværede tidspunkt, at give en lovning på, hvilke lokale samarbejder, vi kan indlede til den tid. Dels fordi der desværre er nogle der må dreje nøglen i mellemtiden og dels fordi der samtidig er så stor vækst af nye spændende initiativer på Samsø. Alt godt kommer til den der venter 🤍

1361 Samsø strandhotel 1-400 med p pladser.jpg